Loopy-Italic

kufi02-zukhruf-italic-ykzvfvaqoqwvwvrp.ttf
   
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(!?$*%.;:,)
Download


Loopy-Italic


Font:

  • Version:

    1.0
  • Font family:

    Italic
  • Copyright:

    Kufi02 Zukhruf Italic
  • Note: