Caslon224ITCbyBT-BoldItalic

caslon224itcbybt-bolditalic-mfgpctt-v1-64-monday-may-17-1993-3-49-38-pm-est.ttf
   
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(!?$*%.;:,)
Download


Caslon224ITCbyBT-BoldItalic


Font:

 • Version:

  mfgpctt-v1.64 Monday, May 17, 1993 3:49:38 pm (EST)
 • Font family:

  Bold Italic
 • Copyright:

  Caslon224 Bk BT
 • Note:

  UnAuthorized Type